Viskositetskontrol: nøglen til at holde effektiviteten af dit biogas/biomethananlæg altid høj

Den hydrauliske styring af et biogasanlæg er et afgørende punkt: Viskositetskontrol er nøglen til et effektivt anlæg og et højt udbytte. Anlægsoperatører er begyndt at anvende biprodukter og affald fra landbrug, kommuner og fødevareindustri til gasproduktion for at reducere produktionsomkostningerne eller overholde produktionsordninger. De fleste af disse affaldsprodukter har en høj koncentration af fibre, cellulose,…

Læs mere »

Reduktion af viskositeten af digestat for at optimere dehydreringsprocessen i centrifuger

I marts 2021 blev den mobile BioBANG®-enhed anvendt i en test på et belgisk anaerobt nedbrydningsanlæg til behandling af forskellige typer af organisk industriaffald (slam fra spildevandsbehandling, biprodukter fra biodiesel, slagteriaffald, affald fra kartoffelforarbejdningsindustrien osv.) En stigning i produktets viskositet, som skyldtes en ændring i den daglige kost, der blev fyldt i rådnetankene, førte til…

Læs mere »

Biomasse pasteurisering til biogas- og biometananlæg. de tekniske fordele ved BioBANG & reg; kavitation

Why is the pasteurization of biomasses becoming more and more a required practice for biogas and biomethane plants? In many countries the regulations for specific biomasses (eg: animals and vegetables organic waste, industrial and municipal slurries, etc …) require that a pasteurization treatment be carried out before they are loaded into the digesters. A particular…

Læs mere »

Biogas fra græsafskæringer

Biogas is a mixture of various types of gases, largely methane and CO2. Biogas is produced by a process called “anaerobic digestion”, which is the bacterial fermentation – without O2 – of biomass that can include: agro-industrial waste, solid and liquid waste from livestock farms, sewage sludge, by-products from agriculture, the organic fraction of solid…

Læs mere »

Ny Biobang installeret i Tyskland

In the future, a BioBANG technology will support the substrate digestion of the Blum biogas plant in the Vulkaneifel New installation of BioBANG in Renè Blum’s biogas plant in the Vulkaneifel district of the Rhineland. BioBANG, installed in recirculation on the main digester, ensures greater digestion of the most difficult substrates. This not only increases…

Læs mere »

Ny BioBANG-enhed i drift i Tyskland

In the end of February 2020 our technicians has made the strat of the new BioBANG unit on the biogas plant of BioEnergie Rohr GbR in Freystadt, Germany. There are the characteristics of the biogas plant: BIOENERGIE ROHR Power 1000 kW/h Manufacturer AgriKomp Digester’s number 3 Primary fermenter and e 2 digestori secondari Dry Matter…

Læs mere »