Viskositetskontrol: nøglen til at holde effektiviteten af dit biogas/biomethananlæg altid høj

Den hydrauliske styring af et biogasanlæg er et afgørende punkt: Viskositetskontrol er nøglen til et effektivt anlæg og et højt udbytte.

Anlægsoperatører er begyndt at anvende biprodukter og affald fra landbrug, kommuner og fødevareindustri til gasproduktion for at reducere produktionsomkostningerne eller overholde produktionsordninger. De fleste af disse affaldsprodukter har en høj koncentration af fibre, cellulose, lignin og pektin, hvilket gør dem vanskelige at fordøje for bakterier. Disse komponenter har normalt en tendens til at flyde på overfladen af rådnetanken og skabe skorper, som kompromitterer den hydrauliske styring af anlægget. Generelt har anlægsdesignere og -operatører en tendens til at fortynde koncentrationen af faste stoffer i rådnetankene for at kompensere for den manglende effektivitet. Under denne betingelse øges opholdstiden og dermed også mængden af rådnet materiale.
Det resulterer i nedsat effektivitet og gasudbytte i anlægget. Der er derfor behov for forbehandlingssystemer, der forbedrer udnyttelsen af disse biprodukter ved at forbedre deres blanding i rådnetankene og deres produktionseffektivitet under standardanlæggenes opholdstid.

Forbehandling af biomasse i biogas- og biometananlæg kan opdeles i to faser:

  • Forbehandling på indfødningslinjen: Den faste biomasse hakkes groft og blandes med væsken for at lette den fysiske indlæsning i rådnetankene.
  • Procesforbehandling: Den opfanger den biomassefraktion, der modstår de første nedbrydningsfaser og har tendens til at flyde på overfladen, i rådnetankene. Dette er en “fin” opdeling og homogeniseringsproces, der gør det muligt at maksimere anlæggets hydrauliske effektivitet og udbytte.

BioBANG®-teknologien fungerer i recirkulation som en forbehandlingsproces. Sugefasen installeres i den øvre del af rådnetanken, hvor der er 10-20 % vanskelig biomasse, som ved at lagre sig på overfladen reducerer planteudbyttet. I ét trin recirkuleres den til bunden af rådnetanken, hvor den er klar til straks at blive inddraget i fordøjelsesprocessen ligesom resten af foderet uden at konkurrere med bakterierne.

BioBANG® controllo viscosità

BioBANG® i recirkulation maksimerer udbyttet og den hydrauliske styring af anlægget og optimerer dets energieffektivitet. Faktisk genvindes energien fra behandlingen helt ved at reducere energiforbruget til blanding og pumpning. Viskositetsstyring bliver det stærke punkt for en effektivitet og et udbytte, der ikke kan sammenlignes med et anlæg uden BioBANG®.