Privacy Policy

Oplysninger til behandling af personoplysninger

Informationsdokument i henhold til og i henhold til artikel 13, Reg. (EU) 2016/679 -DPR

Datakontroller

Tre-es Srl, Via Libertà 105 Lazzate (MB) Italy – momsnummer og skatkode: 03034670962 – C.C.I.A.A. MB N.REA: 1626847

Formål med forarbejdning og opbevaringstid

1) Gennemse denne hjemmeside

Retsgrundlag: Se oplysninger om cookies Data retention periode: se cookies politik

2) Mulig kontaktanmodning eller informationsanmodning

Retsgrundlag: Retlig interesse Anmodning om berøring Dataopbevaringstid: 1 år

3) Abonnement på Three-es Srl nyhedsbrevet via e-mail-liste ved at udfylde den dedikerede form

Retsgrundlag: Samtykke Dataopbevaringstid: Registrerings varighed | udnyttelig opt-out indsat i hver kommunikation.

4) Administrative og regnskabsmæssige aktiviteter generelt. Det vil sige behandlingen, der er forbundet med udførelsen af ​​organisatoriske, administrative, finansielle og regnskabsmæssige aktiviteter uanset arten af ​​de behandlede data.

Retsgrundlag: Retlig interesse Forvaltning af tilhørende data og kursusinmeldinger. Dataopbevaringstid: 10 år | Art. 2220 Civil Code Regnskabsposter

Giver data

Bortset fra det, der er angivet til navigationsdata, er brugeren fri til at levere personlige data.

Det er valgfrit eller nødvendigt at levere data afhængigt af det specifikke formål, som dataene behandles. Manglende levering af de data, der er markeret med symbolet * eller ordlyden (påkrævet), gør det umuligt at opnå det, der er blevet anmodet om eller at anvende datastyringens tjenester.

Mål

Dine data, der er underlagt behandling, kan deles med virksomheder, der er kontraktmæssigt knyttet til Three-es Srl, i udlandet i EU, i overensstemmelse med og inden for de grænser, der er fastsat i kunst. 44 i forordning (EU) 2016/679 for at efterkomme kontrakter eller beslægtede formål. Personoplysninger kan overføres til udlandet til lande uden for EU inden for grænserne og inden for de grænser, der er fastsat i artikel 44 og i henhold til forordning (EU) 2016/679. Dataene kan deles med tredjeparter, der tilhører følgende kategorier:

  • emner, der udbyder tjenester til forvaltning af informationssystemet, der anvendes af Threees Srl og telekommunikationsnetværk
  • Frilans fagfolk, studier eller virksomheder inden for bistand og rådgivning relationer;
  • emner, der yder tjenester til forvaltningen af ​​de aktiviteter, der er angivet ovenfor i formålene (emner til kommunikation, trykning brochurer, flyers, hjemmesider, videoer);
  • platformsadministratorer for ovenstående tjenester (site hosting, youtube);
  • forretningspartnere, kun med forudgående samtykke;
  • kompetente myndigheder til opfyldelse af lovlige forpligtelser og / eller bestemmelser i offentlige organer på anmodning.

Emnerne, der tilhører de ovennævnte kategorier, udfører funktionen som Data Processing Manager, eller opererer i fuld autonomi som separate Data Controllers. Listen over ledere opdateres løbende og præsenteres hos ejerens hovedkvarter.

Rettigheder for den interesserede part Bekæmpelse af myndighedens klage

Du kan hævde dine rettigheder som udtrykt i artiklene 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i forordning (EU) 2016/679 ved at kontakte datakontrolløren ved at sende en mail til info@biobang.com eller ringe til +39.02.96328225. Du har til enhver tid ret til at spørge datakontrolløren for adgang til dine personlige data, berigtigelse, annullering af samme, begrænsning af behandling.

Desuden har du ret til, når som helst, at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine data (herunder automatisk behandling, f.eks. Profilering) samt til dine data. Uden at det berører nogen anden administrativ og retslig appel, hvis du mener, at behandlingen af ​​data vedrørende dig overtræder bestemmelserne i Reg. (EU) 2016/679 i henhold til art. 15 bogstav f) i ovennævnte reg. (EU) 2016/679 har du ret til at indgive en klage til garantisten for beskyttelse af personoplysninger og med henvisning til art. 6 stk. 1, litra a) (samtykke) og art. 9, stk. 2, litra a) (samtykke til særlige formål med særlige formål), har ret til at tilbagekalde det til enhver tid givne samtykke.

I tilfælde af anmodning om dataoverførbarhed vil datakontrolleren give dig et struktureret format, som almindeligvis anvendes og læses, ved hjælp af automatisk enhed, de personlige data vedrørende dig, uden at dette berører stk. 3 og 4. 20 i reg. (EU) 2016/679.

Fortrolighedserklæring Ændring

Ejeren forbeholder sig ret til at ændre, opdatere, tilføje eller fjerne dele af denne fortrolighedserklæring efter eget skøn og til enhver tid. For at lette denne verifikation vil oplysningerne indeholde en angivelse af opdateringsdatoen.

Seneste opdatering: 04/29/2019